04/05/2020 Een reeks afbeeldingen hernoemen

Je kent het wel: je maakte veel foto’s op reis of op een feest. Opgeslaan op de PC krijgen ze een naam met vele cijfers, al dan niet inclusief de datum. Het kan beter natuurlijk.
Uiteraard maak je voor deze reeks foto’s een map, bv. 201907Oostenrijk. Het is immers een goede gewoonte om te beginnen met het jaar, vervolgens de maand en vervolgens de naam, zonder spaties. Windows sorteert immers alfabetisch, cijfers eerst.
Hoe krijgen de foto’s IN die map nu ook die (of een andere) naam?
Selecteer alles (Ctrl+A), controleer in het lint bovenaan in het tabblad Beeld of de geselecteerde afbeeldingen gesorteerd staan op datum en oplopend. Dat is zeker voor reizen en feesten interessant, vooral als in diezelfde map foto’s staan die door verschillende personen genomen werden!
Klik met de rechter muis op de EERSTE afbeelding, kies (met de linker muis) voor “naam wijzigen” en typ de nieuwe naam, bv. 201907Oostenrijk. Bevestig met de entertoets.

Alle foto’s krijgen nu die naam MET een volgcijfer bij!

Nog vlugger?
Eén map of bestand (foto, document …) hernoemen kan  heel vlug: selecteer het bestand en druk op de F2 toets. Typ de nieuwe naam en bevestig met de entertoets.
Dat kan voor een reeks geselecteerde foto’s ook, maar als je op F2 drukt moet natuurlijk de eerste foto klaar staan om de nieuwe naam te geven! Dat kan, als je van laatste naar eerste selecteert!

Veel succes.