Het ontstaan en de historiek van OKRA Computerclub

Door Jan Coppens:

Voor mij begon het allemaal met de komst bij mij thuis van twee heren van de KBG (christelijke bond van gepensioneerden en voorloper van OKRA). Dat was Hugo De Tollenaere, toenmalig de voorzitter van de Gentse afdeling en Dirk Van Beveren, verantwoordelijke voor Gent.

Zij zochten een huisfotograaf. Ik was jarenlang huisfotograaf van het EFTC en was daar onlangs mee gestopt. De vraag kwam dus zeker niet ongelegen. Bovendien was ik geen onbekende in de christelijke arbeidersbeweging. Mijn antwoord was dus “JA”. Ik vermoed dat dit zich voor deed in de loop van 2002.

Dan begon de zoektocht naar begeleiders.

 • Er was een lid van de muzikanten van het toenmalige KBG (later OKRA)
 • Georges Van Cleemput
 • Marcel Van den berge
 • Jan Coppens
 • Amand Vilyn
 • Johan Oppeel
 • Chris Notteboom
 • Frieda Pede
 • Patrick Verbeke

Begeleiders van OKRA (personeel)

 • Dirk Van Beveren
 • Madou Lien
 • Peter Dhaese

Wie zoekt vindt ook. Helaas zijn de meeste van het eerste uur ons ontvallen.

Het zoeken naar een geschikte locatie gaf als resultaat de kring van de parochie Sint – Vincentius in de Maïsstraat. Op woensdagavond kwam daar een Gentse computerclub samen. De eenvoudigste oplossing was om daar onze vergaderingen te beleggen op woensdagnamiddag. Wij stelden de zaal in orde met de voorhandenzijnde computers, die we lieten staan met het oog op de bijeenkomst op woensdagavond van de Oost-Vlaamse Computerclub.

Intussen werd uitgekeken naar een eigen stek, die we vonden in de lokalen van SELESKEST.

Het ontstaan en de historiek van OKRA Computerclub.

De schoonbroer van Hugo De Tollenaere was toen pastoor van de parochie H. Kerst. We kregen een lokaal ter beschikking en de computers kwamen van de CM Midden Vlaanderen.

Er werd een internetverbinding aangelegd dan zij SCARLET (zelfs gratis vor een belangrijke periode).

Toen wij te horen kregen dat men ons lokaal voor andere doeleinden nodig hadden, konden we e maken van het CM gebouw aan het Edmond Van Beverenplein.