Tip: invoer van tekst in een Excelcel forceren

Deze tip is niet alleen geldig voor Excel maar deze tip geldt ook voor zowat alle werkbladprogramma’s (Excel offline en in de cloud, Google Spreadsheets, Libreoffice Calc, Gnumeric, …enz.)

Als je een cel selecteert dan bevindt deze cel zich in de weergave modus. Als je dan begint te typen dan gaat de cel over in bewerkingsmodus en zal meestal de toepassing het soort gegeven herkennen, maar in sommige gevallen kan je toch op problemen stuiten. Dubbelklik je op een cel dan ga je direct in de bewerkingsmodus.

Een cel kan 3 soorten gegevens bevatten:

  • Een getal: Begint met een +, – of een cijfer. Ook een datum of tijd is een getal. Een getalswaarde wordt in weergave modus, standaard rechts uitgelijnd.
  • Een formule: begint met een = teken. In sommige gevallen kan de formule beginnen met een + of -, maar dat is niet bij alle toepassingen en niet aangewezen. Het resultaat van een formule wordt standaard in weergavemodus, respectievelijk links of rechts uitgelijnd naargelang dit resultaat een reeks tekens of een getal betreft.
  • Een reeks tekens of tekst (Engels: string). Als je begint met een letter zal dit herkend worden als tekst, maar als je begint met een +, een -, een =, dan kan het mis gaan. Als je invoer start met een’ dan zal al wat volgt geïnterpreteerd worden als een reeks van tekens of tekst, ook als deze reeks tekens alleen bestaat uit numerieke tekens. Met deze gegevens kan men geen berekeningen maken. Een reeks tekens wordt in weergave modus, standaard links uitgelijnd.